Anti-coagulant Drugs

Anti-coagulant Drugs

Situation Product name Active
Marketed Orgoroxaban 10 mg tab Rivaroxaban 10 mg
Marketed Orgoroxaban 15 mg tab Rivaroxaban 15 mg
Marketed Orgoroxaban 20 mg tab Rivaroxaban 20 mg
Marketed Orgoroxaban 2.5 mg tab Rivaroxaban 2.5 mg
Pipe Line Tioxaban H.G.C Betrixaban 40 mg
Pipe Line Tioxaban H.G.C Betrixaban 80 mg